About us

Kiconet team

Chúng tôi là Kiconet

Kiconet là một nhóm với những thành viên đam mê về thiết kế, phát triển ứng dụng phần cứng và phần mềm cùng với đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình năng động. Cung cấp các giải pháp về thiết kế và phát triển:

  • Ứng dụng web
  • Hệ thống nhúng
  • Liên kết quảng cáo online

Sứ mệnh

Cung cấp giải pháp website hiệu suất cho cá nhân, doanh nghiệp
Phân tích, xây dựng hệ thống quản lý, ứng dụng bằng website, hệ thống nhúng

Kỹ năng

Frontend: bootstrap, javascript, jquery, undercorejs
Backend: PHP framework, Nodejs
Database: Mysql, MongoDB

Cam kết

Hỗ trợ nhiệt tình, năng động, sáng tạo.
Phát triển thêm chức năng mới.
Nghiên cứu, sử dụng công nghệ mới nhất.

Kiconet.vn